Tag Archives: מאזן

דוחות שנתיים ומאזניםעצמאי? בעל עסק? אנחנו מתמחים בהכנת דוחות שנתיים לרשויות המס באופן שבו תוכלו לחסוך במס ככל האפשר. אנו במשרד רואי החשבון של שלומי לוי נגיש עבורכם דוחות שנתיים ומאזנים למס הכנסה לעצמאים, דוח שנתי לחברות ולמלכ"רים המבוקר על ידי רואה חשבון. אנו נכין ונגיש עבורכם מאזנים תקופתיים או דוח מאזנים שנתיים. אנו מציעים בנוסף לייצג אתכם בדיוני שומה במס הכנסה, בהכנת הצהרות הון והגשתן ולסייע לכם בתכנון מס לעסק והערכת שווי בעת מכירה או קנייה של עסק קיים. ...continue reading