Tag Archives: מס הכנסה

דוחות שנתיים ומאזניםעצמאי? בעל עסק? אנחנו מתמחים בהכנת דוחות שנתיים לרשויות המס באופן שבו תוכלו לחסוך במס ככל האפשר. אנו במשרד רואי החשבון של שלומי לוי נגיש עבורכם דוחות שנתיים ומאזנים למס הכנסה לעצמאים, דוח שנתי לחברות ולמלכ"רים המבוקר על ידי רואה חשבון. אנו נכין ונגיש עבורכם מאזנים תקופתיים או דוח מאזנים שנתיים. אנו מציעים בנוסף לייצג אתכם בדיוני שומה במס הכנסה, בהכנת הצהרות הון והגשתן ולסייע לכם בתכנון מס לעסק והערכת שווי בעת מכירה או קנייה של עסק קיים. ...continue reading

zmaniבעלי עסקים חדשים או יזמים בשלבי תכנון והקמת עסק מתמדדים עם דילמות לא פשוטות בתחילת דרכם. התקשורת מול רשויות המס ומוסדות המדינה, התמודות עם בנקים ותכנון תקציבים, בניית תכניות עסקית ועוד. אנו במשרד אורי החשבון של שלומי לוי נעמוד לצדכם ונלווה אתכם צעד צעד בדרך להצלחה. ...continue reading